Categorie: Actueel

Facts – nr. 3 2022

Op 20 mei jl. stemde de ministerraad in met de Voorjaarsnota, waarin veel plannen uit het coalitieakkoord aanpassing krijgen wegens forse tegenvallers door de ‘exceptionele tijden’ (dixit premier Rutte) waarin we leven. Het lijstje is bekend: de pandemie, de oorlog, de stijgende energieprijzen en inflatie, de koppeling van de AOW aan de verhoging van het minimumloon, de defensie-uitgaven naar 2% van het bbp… de lijst is lang.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 2 2022

Net nu we langzaam uit het diepe coronadal klimmen, doemt een nieuwe, angstaanjagende werkelijkheid op: Poetins oorlog in Oekraïne. Los van het humanitaire leed dat zich voltrekt, zullen de sancties tegen Rusland ook grote economische gevolgen hebben. Onze afhankelijkheid van Russisch gas baart grote zorgen, terwijl ook de import uit en export naar Rusland zal stagneren. In deze FACTS aandacht voor de afbouw van de coronasteun, de EU-sancties, het actuele belang van bedrijfsveiligheid en natuurlijk, last but not least, fiscaal nieuws.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 1 2022

De omikronvariant van het coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. Het nieuw aangetreden kabinet Rutte-IV bracht versoepelingen aan, maar de horeca en de cultuur blijven nog dicht. Het coronasteunpakket voor ondernemers is verlengd tot en met maart 2022. Bij het afsluiten van de kopij voor deze FACTS is nadere invulling van coronamaatregelen nog ongewis. We lichten de voortgezette regelingen hierna kort toe.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 5 2021

In deze laatste FACTS van 2021 vindt u traditie- getrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale voorstellen uit het pakket Belastingplan 2022. Dit alles onder voorbehoud: de formatie van een nieuw kabinet kan de maatregelen immers nog beïnvloeden. Bovendien hebben we nog altijd te maken met een hardnekkige pandemie, die mens en onderneming ook in 2022 nog flink kan raken. Onderstaand enkele aandachtspunten die wellicht nog dit jaar uw aandacht vragen.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 4 2021

De weg naar een nieuw normaal lijkt zelfs onder het meest gunstige scenario nog lang te worden. Hoewel de economie ten goede aantrekt, zijn we de pandemie nog niet te boven. Toch neemt het demissionaire kabinet alvast een wissel op de toekomst door de geldkraan voor coronasteun per 1 oktober nagenoeg dicht te draaien. Nagenoeg, omdat er nog wordt gestudeerd op steun voor bepaalde getroffen sectoren. Hoe gaan we nu verder?

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 3 2021

Bij het samenstellen van deze Facts staan de sterren in het corona-universum gunstig. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames van mensen met COVID-19 daalt gestaag, terwijl het vaccinatietempo oploopt naar één, zo mogelijk anderhalf miljoen prikken per week. Eind mei waren er al ruim 9 miljoen prikken gezet. Het kabinet zag er voldoende aanleiding in om de in het openingsplan aangekondigde versoepelingen te vervroegen.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 2 2021

De pandemie heeft veel ondernemers nog altijd in een stevige houdgreep. Half maart keurde de Europese Commissie negen intensiveringen van de steunmaatregelen goed. Uitvoerder RVO kan haar lol op met het aanpassen van de systemen aan de complexe uitbreidingen die zowel doelgroepen als opslagen omvatten.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 1 2021

Om de mokerslagen als gevolg van de tweede lockdown en de avondklok (in elk geval tot en met 9 februari) te pareren, heeft het kabinet het financiële steunpakket voor gedupeerde bedrijven opnieuw uitgebreid. Zo gaat de vergoeding voor vaste lasten (TVL) fors omhoog en worden de compensatieregelingen voor de detailhandel en horeca verlengd en verhoogd.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf