Categorie: Actueel

Facts – nr. 3 2024

Na maanden moeizaam overleg presenteerden de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB op 16 mei jl. een hoofdlijnenakkoord waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan. Wat betekenen de plannen voor de ondernemer?


Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 1 2024

Terwijl het aantreden van een nieuw kabinet nog op zich laat wachten, lees je in deze editie alvast wijzigingen die wel bekend zijn. Mocht je meer informatie willen over een van deze onderwerpen? Jouw NOAB-adviseur helpt je graag verder.


Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 5 2023

In deze eindejaarsuitgave van FACTS vind je traditiegetrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2024. Bekijk de nieuwe tarieven en lees meer over toekomstige zakelijke mobiliteit, een zzp-wetsontwerp dat onrust veroorzaakt en de risico’s van cybercrime.


Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 4 2023

Na de kabinetsval en met de verkiezingen op 22 november a.s. in het vizier, komen de campagnes deze weken op gang. Meer dan ooit draait het om politieke keuzes voor een toekomstbestendig Nederland. Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open en treft het demissionaire kabinet beleidsmaatregelen. In deze FACTS weer een greep uit fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt.Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 3 2023

Minister Kaag van Financiën had bij de presentatie van de Voorjaarsnota op 28 april jl. één duidelijke boodschap: de tijd van ongedekte uitgaven is voorbij, hoogste tijd om terug te keren naar de begrotingsdiscipline van weleer. De inflatie, oplopende rentelasten, de extra compensatie aan Groningen, de fondsen voor klimaat en energie, de asielopvang… de miljardentekorten ten spijt, echt zware bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn niet aangekondigd. De toch al broze coalitie wil er de vingers kennelijk niet aan branden en schuift moeilijke keuzes door naar de toekomst.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 2 2023

De ene uitgave is de andere niet, als ondernemer. Bijvoorbeeld de kosten die zakelijk zijn, maar ook een privé-element in zich herbergen. Fiscaal gezien gelden voor deze zogenoemde gemengde kosten aparte regels en mag je niet alles aftrekken. Omgekeerd is er voor investeringen met een groen en duurzaam karakter vaak weer een extra geldpotje. In deze FACTS vind je traditiegetrouw weer een plukje fiscaal nieuws, de tussenstand van de verplichte AOV, wat je kunt doen om werknemers met geldzorgen tegemoet te komen, en de gemiste voordelen van de innovatiebox voor het mkb.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 1 2023

Met de pandemie nog in de achteruitkijkspiegel namen we alweer de afslag naar een nieuw ondernemingsjaar. Aan opvolgende crises geen gebrek: de oorlog in Oekraïne, de stikstofperikelen, de inflatie, stijgende prijzen en rente, personeelstekorten, torenhoge energielasten… never a dull moment. Met FACTS houdt NOAB je ook dit jaar weer up-to-date met fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt. Alle succes gewenst in 2023!

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 5 2022

In deze laatste FACTS van 2022 vind je traditiegetrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Medio november stemde de Tweede Kamer in met de plannen, de Eerste Kamer is in december aan zet. Onderstaand enkele ‘highlights’ die je niet mag missen. Op de vervolgpagina’s belichten we de belangrijkste fiscale maatregelen, de autobelastingen in 2023 en en slotte de energiemaatregelen waar ondernemers mee van doen hebben.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 4 2022

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. In deze FACTS tref je een greep uit de aangekondigde maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn deze maatregelen nog niet definitief. In de rubriek Thema op pagina 3 belichten we het begrip lijfrente uitgebreider.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf