Categorie: Actueel

Facts – nr. 3 2023

Minister Kaag van Financiën had bij de presentatie van de Voorjaarsnota op 28 april jl. één duidelijke boodschap: de tijd van ongedekte uitgaven is voorbij, hoogste tijd om terug te keren naar de begrotingsdiscipline van weleer. De inflatie, oplopende rentelasten, de extra compensatie aan Groningen, de fondsen voor klimaat en energie, de asielopvang… de miljardentekorten ten spijt, echt zware bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn niet aangekondigd. De toch al broze coalitie wil er de vingers kennelijk niet aan branden en schuift moeilijke keuzes door naar de toekomst.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 2 2023

De ene uitgave is de andere niet, als ondernemer. Bijvoorbeeld de kosten die zakelijk zijn, maar ook een privé-element in zich herbergen. Fiscaal gezien gelden voor deze zogenoemde gemengde kosten aparte regels en mag je niet alles aftrekken. Omgekeerd is er voor investeringen met een groen en duurzaam karakter vaak weer een extra geldpotje. In deze FACTS vind je traditiegetrouw weer een plukje fiscaal nieuws, de tussenstand van de verplichte AOV, wat je kunt doen om werknemers met geldzorgen tegemoet te komen, en de gemiste voordelen van de innovatiebox voor het mkb.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 1 2023

Met de pandemie nog in de achteruitkijkspiegel namen we alweer de afslag naar een nieuw ondernemingsjaar. Aan opvolgende crises geen gebrek: de oorlog in Oekraïne, de stikstofperikelen, de inflatie, stijgende prijzen en rente, personeelstekorten, torenhoge energielasten… never a dull moment. Met FACTS houdt NOAB je ook dit jaar weer up-to-date met fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt. Alle succes gewenst in 2023!

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 5 2022

In deze laatste FACTS van 2022 vind je traditiegetrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Medio november stemde de Tweede Kamer in met de plannen, de Eerste Kamer is in december aan zet. Onderstaand enkele ‘highlights’ die je niet mag missen. Op de vervolgpagina’s belichten we de belangrijkste fiscale maatregelen, de autobelastingen in 2023 en en slotte de energiemaatregelen waar ondernemers mee van doen hebben.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 4 2022

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september jl., presenteerde het kabinet de (fiscale) plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota werden al veel plannen en maatregelen aangekondigd. In deze FACTS tref je een greep uit de aangekondigde maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn deze maatregelen nog niet definitief. In de rubriek Thema op pagina 3 belichten we het begrip lijfrente uitgebreider.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 3 2022

Op 20 mei jl. stemde de ministerraad in met de Voorjaarsnota, waarin veel plannen uit het coalitieakkoord aanpassing krijgen wegens forse tegenvallers door de ‘exceptionele tijden’ (dixit premier Rutte) waarin we leven. Het lijstje is bekend: de pandemie, de oorlog, de stijgende energieprijzen en inflatie, de koppeling van de AOW aan de verhoging van het minimumloon, de defensie-uitgaven naar 2% van het bbp… de lijst is lang.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 2 2022

Net nu we langzaam uit het diepe coronadal klimmen, doemt een nieuwe, angstaanjagende werkelijkheid op: Poetins oorlog in Oekraïne. Los van het humanitaire leed dat zich voltrekt, zullen de sancties tegen Rusland ook grote economische gevolgen hebben. Onze afhankelijkheid van Russisch gas baart grote zorgen, terwijl ook de import uit en export naar Rusland zal stagneren. In deze FACTS aandacht voor de afbouw van de coronasteun, de EU-sancties, het actuele belang van bedrijfsveiligheid en natuurlijk, last but not least, fiscaal nieuws.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 1 2022

De omikronvariant van het coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. Het nieuw aangetreden kabinet Rutte-IV bracht versoepelingen aan, maar de horeca en de cultuur blijven nog dicht. Het coronasteunpakket voor ondernemers is verlengd tot en met maart 2022. Bij het afsluiten van de kopij voor deze FACTS is nadere invulling van coronamaatregelen nog ongewis. We lichten de voortgezette regelingen hierna kort toe.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 5 2021

In deze laatste FACTS van 2021 vindt u traditie- getrouw weer een overzicht van de belangrijkste fiscale voorstellen uit het pakket Belastingplan 2022. Dit alles onder voorbehoud: de formatie van een nieuw kabinet kan de maatregelen immers nog beïnvloeden. Bovendien hebben we nog altijd te maken met een hardnekkige pandemie, die mens en onderneming ook in 2022 nog flink kan raken. Onderstaand enkele aandachtspunten die wellicht nog dit jaar uw aandacht vragen.

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf

Facts – nr. 4 2021

De weg naar een nieuw normaal lijkt zelfs onder het meest gunstige scenario nog lang te worden. Hoewel de economie ten goede aantrekt, zijn we de pandemie nog niet te boven. Toch neemt het demissionaire kabinet alvast een wissel op de toekomst door de geldkraan voor coronasteun per 1 oktober nagenoeg dicht te draaien. Nagenoeg, omdat er nog wordt gestudeerd op steun voor bepaalde getroffen sectoren. Hoe gaan we nu verder?

Lees hier het driemaandelijkse blad ‘Facts’.

Bekijk de pdf